กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง

สถาบันรัชต์ภาคย์ได้จัด กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง

ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ.โรงเรียนวัดเขาหนีบ จังหวัดลพบุรี