ภาพข่าวการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ซุปเปอร์ลีกคัพครั้งที่ ๑๑ ศุกร์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ฝ่ายกีฬา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.-๒๐.๓๐ น. ณ บริเวณลานปูนสนามฟุตบอลหน้าอาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ เลขที่ ๖๘ ซอยนวศรี ๑๐ ถนนรามคำแหง ๒๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ เป็นการแข่งขันฟุตบอล ๕ คน ทีมชาย (ใช้กติกาผสมผสานระหว่างฟุตซอลและฟุตบอลสนามเล็กโดยอิงกติกาสากลเป็นสำคัญ) ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นประเพณีสืบต่อเนิ่องกันมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทีมที่ทำการแข่งขันฟุตตบอลรัชต์ภาคย์ซุปเปอร์ลีกคัพครั้งที่ ๑๑ ในรอบชิงชนะเลิศ คือ ทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และ ทีมอาทิตย์

ผลการแข่งขันทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ชนะ ทีมอาทิตย์ ผลคะแนน ๔ ประตูต่อ ๓ ทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้รางวัลชนะเลิศไปครอง ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศรายการที่สองของทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนาโดยที่เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๙ มาแล้ว ๑ รายการ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมงานทั้งสองทีม

การสนับสนุนส่งเสริมโดยได้รับจาก ๑) อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ๒) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคคย์  ๓) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น

ผู้ติดต่อประสานงาน เตรียมงาน จัดการแข่งขันโดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬา ทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนาอยู่ย่านถนนรามคำแหง ๓๙ เทพลีลา แยก ๔ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  ทีมอาทิตย์อยู่ย่านพระรามเก้า

พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา  หัวหน้าฝ่ายกีฬา ผู้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับผู้แทนทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนากีฬาสถาบันรัชต์ภาคย์ ๒) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกับบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า สังคม ชาวชุมชนใกล้เคียงสถาบันรัชต์ภาคย์ ล

ขอขอบคุณ ๑) อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ๒) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคคย์  ๓) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น  ๔) คุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร ผู้จัดการหอพักนักศึกษาหญิงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ช่วยเหลือบันทึกการแข่งขัน ควบคุมสกอร์บอร์ด รับรายงานตัวนักกีฬา บันทึกภาพถ่าย ๕) นายประเด็น  เขียวจันทร์ ผู้จัดการทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เจ้าหน้าที่คนสวนสถาบันรัชต์ภาคย์ ๖) นายอาทิตย์ สีสุข ผู้จัดการทีมอาทิตย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษา ๗) นายกิตติพงศ์ (หบี) นักเรียนโรงเรียนราชานุชิต ควบคุมสกอร์บอร์ด ๘) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ผู้ชม ผู้เชียร์ ผู้ร่วมให้กำลังใจทุกคน  การศึกษา ๙) นายณัฐพล  เจริญสุข ผู้ตัดสินเกมส์การแข่งขัน โดยมีอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ทำหน้าที่ผู้ตัดสิน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เชิญมาร่วมโครงการการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่๒๐ต่อไป