IMG_3621

จัดอบรมทำแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๘ โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาจัดอบรมทำแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒

IMG_3010

ฝึกโยคะกีฬาเพื่อสุขภาพ

ฝ่ายกีฬาจัดฝึกโยคะกีฬาเพื่อสุขภาพวันที่ ๒,๔,๖,๙,๑๑,๑๓,๑๖,๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ห้อง ๔๐๒ ชั

02-08-2015

ประกาศฝ่ายกองทุน

ประกาศ ขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ทุกระดับชั้นปีการศึกษา เข้าร่วมปฐมน

ประกาศเพิ่มช่องทางการชำระหนี้

ประกาศ ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2558   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

SAM_3232

กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง

สถาบันรัชต์ภาคย์ได้จัด กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง ระหว่างวันที่ 21-22

10689650_609098152532122_3958355343416241633_n

โครงการปัจฉิมนิเทศ และปลูกจิตสำนึก นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประมวลภาพ โครงการปัจฉิมนิเทศ และปลูกจิตสำนึก นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2557

1 2