1467335292967 - Copy

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตน

IMG_20150101_092918

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ สนับสนุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา ซึ่ง

120

โครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจสร้างลานกีฬาสู่ชุมชน

ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ. และกรอ. ร่วมกับนักศึกษาชมรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  จัดโครงการ

IMG_1403

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่

IMG_0995

เข้าร่วมโครงการทักษะชีวิต รวมพลังนิสิตนักศึกษาเอาชนะยาเสพติด

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภา

IMG_4717

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปีการศึกษ

IMG_3621

จัดอบรมทำแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๘ โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาจัดอบรมทำแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒

SAM_3232

กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง

สถาบันรัชต์ภาคย์ได้จัด กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง ระหว่างวันที่ 21-22